• Organisatie: SUR+
  • Team: Yasemin Arslan, Michiel Bloemendaal, Fiona Jongejans, Philippe Rol en Less or More websolutions
  • Thema: Voedsel
  • Website: www.surplusproject.nl

SUR+ ontwikkelt en organiseert één oplossing voor zowel voedselverspilling als voedselarmoede in Nederland. Met behulp van een app en een database koppelen ze de vraag- en aanbodzijde van voedseloverschotten aan elkaar. Zo kan voedseloverschot alsnog nuttig gebruikt worden en kunnen telers een bijdrage leveren aan de voedselbank.

De jury over SUR+: “SUR+ kan in potentie echt een probleem oplossen. Voedselverspilling is een wezenlijk pijnpunt dat zo praktisch wordt opgelost.”