• Organisatie: Gewildgroei
  • Team: Bennie Meek en Vincent Wittenberg
  • Thema: Participatie
  • Website: gewildgroei.nl

Gewildgroei stelt een radicaal andere manier van leven met natuur in de stad voor. Gewildgroei laat ons op een andere manier kijken naar onkruid. Zij breken met de gestandaardiseerde en formele openbare ruimten, door het symbool daarvan, de stoeptegel, aan te passen.

De jury over Gewildgroei: “Gewildgroei streeft naar een verandering in denken: onkruid en afval bestaan niet. Dit is nog klein, maar heeft het in zich een beweging te worden. Bovendien sluit het aan bij milieuproblemen als afvoer van regenwater en gebruik van bestrijdingsmiddelen.”

 

 

Gewildgroei (loosely translated: wantedweeds) proposes a radically different way of living with nature in the city. Gewildgroei reframes our notion of weeds. They break with the standardized and formal public spaces, by hacking the pavement.

The jury about Gewildgroei: “Gewildgroei aims for changing our way of thinking: weeds and waste do not exist. Gewildgroei is still small, but it has the potential to become a movement. It addresses environmental problems such flooding caused by heavy rainfall and the use of pesticides.”